Iomradh bho Martyn Wade

Iomradh bho Martyn Wade, Àrd-oifigear agus Neach-gleidhidh Leabhraichean Nàiseanta aig Leabhar-lann Nàiseanta na h-Alba, co-cheangailte ri fiosrachadh bho Riaghaltas na h-Alba mu mhaoineas luach £100,000 airson sgeama-dearbhaidh a ruith an co-bhonn ri Tobar an Dualchas airson Tasglann Nàiseanta Clàran-fuaim son Alba a chruthachadh.

'Tha Leabhar-lann Nàiseanta na h-Alba a cur fàilte air an taic seo bho Riaghaltas na h-Alba ‘s tha sinn toilichte cothrom fhaighinn obrachadh còmhla ri Tobar an Dualchais air sgeama-dearbhaidh airson Tasglann Nàiseanta Clàran-fuaim son Alba. Tha na cruinneachaidhean mòr-thaitneach aig Tasglann Sgrion Alba taisgte aig An Leabhar-lann ‘s tha e toirt togail dhuinn cothrom fhaighinn na cruinneachaidhean nàiseanta a leudachadh le bhith tional clàran-fuaim.'

 

News storySpeak me